Sąlygos ir taisyklės

El. parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. VAPC.LT internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes VAPC.LT, įmonės kodas 126386371, PVM mokėtojo kodas LT263863716, registracijos adresas Vingių g. 4, Rudamina, Vilniaus r.  LT-13247 Lietuva, duomenys kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre, (toliau – VAPC.LT arba Pardavėjas) Parduotuvėje.
 2. VAPC.LT turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo VAPC.LT Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo sutikimą su Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu VAPC.LT, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. VAPC.LT atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos nepageidaujamos pasekmės kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

 1. Klientui pageidaujant gauti VAPC.LT informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai VAPC.LT svetainėje skirti:
  1. Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
  1. Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
  1. Priminti apie patikusias prekes
  1. Rinkti puslapio lankymo statistiką

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.

Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

 • Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis arba Pirkimo-pardavimo sutartis) sudarymui ir prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; gimimo data (kai prašoma), gyvenamosios vietos adresas (kai prašoma), adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti užsakymo formoje prašomi nurodyti būtini duomenys. VAPC.LT patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami Sutarties vykdymo ir prekių pristatymo tikslais. VAPC.LT įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus VAPC.LT partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 • Klientas, užsiregistruodamas VAPC.LT Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Užsiregistruodamas Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes VAPC.LT Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, VAPC.LT atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės ir/ar galimų Kliento nuostolių. Visi veiksmai, atlikti naudojant Kliento prisijungimo duomenis, laikomi atliktais Kliento ir Klientas prisiima visą atsakomybę dėl veiksmų, atliktų naudojant jo prisijungimo duomenis.
 • Klientas visiškai atsako už jo registracijos formoje ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą.
 • Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant VAPC.LT Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 • VAPC.LT patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus Pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp VAPC.LT ir Kliento sudaryti ir Kliento  pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (kai prašoma), adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi sudarant Sutartį ir pristatant užsakytas prekes. VAPC.LT patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pirkimo-pardavimo vykdymo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo VAPC.LT Parduotuvėje būdų (plačiau – V Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų VAPC.LT pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu prekių pristatymo adresu. Klientui neatsiėmus užsakytų prekių, įmonė pasilieka teisę keisti jam pristatymo ir atsiskaitymo sąlygas. 
 4. Lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą VAPC.LT. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis suveda visus Sutarčiai sudaryti privalomus duomenis ir pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su VAPC.LT Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą paspaudžiant „PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ”, jis nusiunčiamas VAPC.LT. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna VAPC.LT. Kartu nuo to momento laikoma, jog tarp Kliento ir VAPC.LT yra sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau VAPC.LT prievolė vykdyti Sutartį kyla tik nuo to momento, kai VAPC.LT gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pasirinktas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, VAPC.LT prievolė vykdyti Sutartį kyla tik kai gaunamas Kliento mokėjimas.
 6. Klientui pateikus užsakymą, VAPC.LT sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. VAPC.LT gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą ir atsiskaitė už užsakytas prekes, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas VAPC.LT prievolės vykdyti su Klientu sudarytą Sutartį pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas VAPC.LT duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. VAPC.LT nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM. Į nurodomą prekės kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, kurį moka Klientas ir kuris nurodomas suformavus užsakymą.
 5. VAPC.LT parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu VAPC.LT, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl VAPC.LT ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. VAPC.LT per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. VAPC.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1.   Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, VAPC.LT įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2.   VAPC.LT įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3.   VAPC.LT įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. VAPC.LT neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame VAPC.LT.

6.4.   VAPC.LT visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5.   Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, VAPC.LT įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6.   Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes ir sumoka nurodytą prekių pristatymo kainą vienu iš VAPC.LT Parduotuvėje nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete arba mokėdamas grynais. Įmonė pasilieka teisę keisti mokėjimo būdus arba apriboti galimybę atsisakityti tam tikrais būdais. 
 2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes ir prekių pristatymą atsiskaityti nedelsiant (šiuo atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik nuo apmokėjimo gavimo momento).
 3.  Klientui, neatsiėmus prekių iš paštomato , įmonė pasilieka teisę apriboti  pristatymo galimybę ir atsiskaitymo už prekes  atsiėmimo vietoje galimybę.